Sklad 1.0.05

Podlažie:1.
Celková výmera:4.43 m2
Cena:6 645 EUR
Stav: Voľný

Bližšie informácie


Karta podlažia (PDF)