Sklad 3.0.05

Podlažie:3.
Celková výmera:4.43 m2
Stav: Rezervovaný

Bližšie informácie


Karta podlažia (PDF)