Sklad 3.0.06

Podlažie:3.
Celková výmera:4.36 m2
Stav: Rezervovaný

Bližšie informácie


Karta podlažia (PDF)