Sklad 3.0.07

Podlažie:3.
Celková výmera:6.17 m2
Stav: Rezervovaný

Bližšie informácie


Karta podlažia (PDF)