Sklad 4.0.05

Podlažie:4.
Celková výmera:4.43 m2
Stav: Rezervovaný

Bližšie informácie


Karta podlažia (PDF)