Sklad 4.0.06

Podlažie:4.
Celková výmera:4.36 m2
Stav: Rezervovaný

Bližšie informácie


Karta podlažia (PDF)